ETUSIVU | KUORO | JOHTAJA | JOHTOKUNTA | TAPAHTUMIA | HISTORIA | KUVIA | TULE LAULAMAAN | YHTEISTOIMINTA

 

   Etusivu
   
Johtokunta
   
Kuoro
   
Johtaja       
   
Tapahtumia
   
Historia
   
Kuvia
   Tule laulamaan
   
Yhteistoiminta

 

   


 | 10 vuotta | 20 vuotta | 30 vuotta | 40 vuotta | 50 vuotta | 60 vuotta |

Historia

Kaikki harrastusmuodothan lähtevät käyntiin innokkaista asiain harrastajista;  näin tapahtui myös Vilppulan Mieslaulajien perustaminen.

Vilppulan Sekakuoron harjoituksissa maaliskuun alkupuolella 1947 oli harjoiteltu Finlandiaa, niinpä miehet tauolla koettivat kuinka laulu soi miesäänissä ja varmaankin hyvin, sillä silloin päätettiin perustaa Mieskuoro.

Ensimmäiset harjoitukset pidettiinkin 16.03.1947 ja lauluja opittiinkin nopeasti, sillä alkuperäisen vuoden 1947 toimintakertomuksen mukaan,  26.05.1947 oli ensimmäinen esiintyminen Vilppulan Maatalousnaisten iltamissa ja hetikohta perään Vilppulan Naisvoimistelijoiden iltamissa 29.05.1947. Molemmat juhlat Vilppulan Pirtillä.

Virallisesti kuoro perustettiin 03.10 1947 kokouksessa jossa myös annettiin kuorolle virallinen nimi. Toimintakertomuksen mukaan äänestyksen jälkeen nimeksi tuli Vilppulan Mieslaulajat. Kertomus ei kerro mitä muita nimiä oli tarjolla. Kuoron puheenjohtajaksi valittiin Toivo Laihio ja varapuheenjohtajaksi Taisto Nippala.

Pojilla tuntui menevän mukavasti, sillä 1947 toimintakertomuksen mukaan jo kesälomalle jäädessä kirjoitetaan että kuoro on suuresti kehittynyt ja niittää jo jonkinlaista mainetta paikkakunnalla. Kaiken tämän takana oli kuitenkin yksi mies, opettaja Veikko Rouhiainen. Häntä voidaan pitää oikeutetusti kuoron perustajana ja luojana. Hän oli vahva musiikkimies ja piti kuoron alkuaikoina musiikin johtamisen lisäksi kaikkia kuoroon liittyviä lankoja käsissään, kunnes vastuun jakaminen oli mahdollista ja kuoro alkoi saada kokemusta asiain hoidoissa. Veikko Rouhiainen tunnettiin laajalti kyvykkäänä kuoronjohtajana kuten myös säveltäjänä ja sovittajana. Hän johti kuoroa sen perustamisesta lähtien kahta pientä katkosta lukuun ottamatta aina vuoteen 1962 asti. Tulisieluisena kuoronjohtajana Rouhiaisen ja kuoron välit menivät välillä ristiin ja hän erosi pari kertaa hetkellisesti kuoronjohtajan tehtävistä. Vuoden 1948 toimintakertomuksen mukaan hän erosi syystä, että johtajan ja laulajain välinen yhteisymmärrys murtui ja vuonna 1954 hän ilmoitti että kuorolaiset eivät käyneet tarpeeksi ahkerasti harjoituksissa. Hän lähetti kirjallisen eroanomuksen johtokunnalle, joka oli pakotettu se myöntämään.

Kuoro oli vähän pulassa. Tilalle saatiin kyllä kanttorit H. Koskenseppä v.1949 ja kanttori Mikko Innilä v.1954, mutta toiminta alkoi heti lamaantua ja molempina vuosina vain uskollisimmat kävivät harjoituksissa. Mielenkiintoisesti molemmissa vuosikertomuksissa kerrotaan, että lopuksi kävi vain 6 uskollista laulajaa kuoroharjoituksissa. Rouhiainen oli nämä hetket vain lyhyesti pois johtajan tehtävästään ja kantoi varmasti huolta kuoron voinnista ja toiminnasta ja ehkä vähän ”koulutti” kuoroa harjoituksien tärkeydestä. Vilppulan Mieslaulajien perustan on Veikko Rouhianen aikoinaan luonut ja hänen 15 vuotinen  työnsä kuoron hyväksi on ollut elintärkeä.

Toiminta pyöri muuten tasaisesti ja vuoden 1948 kertomuksessa kerrotaan että kunnalta anottiin 15.000 mk avustusta sen aikaista rahaa, saamatta kuitenkaan mitään. Seuraavissa kokouspöytäkirjoissa pohdittiin että kannattaako anoa jatkossakaan mitään, ettei tule kerjäläisen mainetta. Toisinkin on kyllä käynyt. Vuoden 1969 vuosikertomuksessa on maininta että kuoro on saanut kunnalta 300 mk anotun 250 mk sijasta ja että kertovat sen olevan ainutlaatuisen tapahtuman kunnan myöntämien avustusten historiassa.

Kuoron 5-v konsertissa 1952 vihittiin kuorolaisten vaimojen ompelema lippu ja otettiin käyttöön jäsenmerkki. Kummatkin tunnukset on suunnitellut Karl Hellman.

Vilppulan Pirtillä on laulettu Urho Kekkosen puhetilaisuudessa tammikuussa 1954.

Vuonna 1957 vietettiin 10-vuotisjuhlaa, joka meni arvostelujen mukaan hyvin. Kuoro sai monelta taholta myötämielisyyttä ja lahjoituksia. Sen myötä päätettiin hankkia mangnetofoni, joka oli hyvään tarpeeseen. Myöskin naistoimikunta sai kuorolaisilta runsaasti kiitosta huolehtivaisesta toiminnastaan. Vuoden 1958 kertomuksessa kehutaan erään konsertin jälkeen että sali oli täynnä ”kuten täällä kotioloissa on tavallista”.

Vuonna 1960 laulajia on ollut 41 henkeä ja erikoisesti kiitetään Kolholaisia laulajia kun jaksavat sieltä asti kulkea ja antavat oman panoksensa yhteiselle harrastukselle. Matkat on näköjään olleet siihen aikaan pitkiä.

Tuli eteen sitten se tosiasia että Rouhiainen joutui sairauden vuoksi jättämään kuoron, mutta onneksi löytyi apu läheltä. Uudeksi johtajaksi saatiin paikkakunnalla toimiva nuori ja taitava musiikkimies kanttori Mauri Saarenketo. Hän otti kuoron ohjat taidolla käsiinsä ja harjoitukset jatkuivat innostuneesti niin että 15-vuotiskonsertti pidettiin 06.05.1962. Kuoro kävi myöskin samaisella ohjelmalla Ruotsin Vittingenissä viikon matkalla ja kotiin tuomisina oli hyvät arvostelut. Saarenketo johti kuoroa aina vuoteen 1965 asti, jolloin joutui luopumaan kuoronjohdosta muiden työtehtäviensä vuoksi. Toiminta oli noina vuosina vilkasta ja laulajiakin oli runsaasti  mukana.

Erkki Yliaho oli liittynyt kuoroon vuonna 1961, mutta nyt 1966 tarvittiin jälleen uutta vireätä laulunjohtajaa ja Erkki lupautui tähän vaativaan ja työllistävään tehtävään. Kuoro jatkoi harjoituksia tutun ja turvallisen miehen käsissä. Ohjelmistoa syntyi määrätietoisesti sillä 20-v juhlat olivat lähestymässä ja uutta ohjelmistoa tarvittiin. 

Uudet kuoroportaat olivat olleet pitkään hankintalistalla ja johtokunta tekikin v.1967 päätöksen että tilataan uudet portaat. Vilppulassa Kotiniemellä ne valmistuivatkin ja olivat hinnaltaan 668.57 mk, varsin huomattava summa, mutta niinpä portaat ovat palvelleetkin hyvin aina näihin päiviin asti. Vanhat portaat myytiin eräälle laulajaveljelle 10 mk hintaan ja kertomuksessa kerrotaankin, että nyt on Keijolla mökillä omat kuoroportaat. (alkuun)

Tiiviisti harjoiteltiin ja niinpä kuoro juhli 05.12.1967 pidetyssä  juhlakonsertissa 20-vuotista taivaltaan. Konsertti onnistui hyvin ja oltiin tyytyväisiä toimintaan.

Erkki Yliaho toi kuoron toimintaan uusia lauluajatuksia ottamalla mukaan säestyksellisiä viihdelauluja, mm Uudelleen jos luokses tulla voisin, Vihreät niityt ja muuta samantyylistä tänäpäivänäkin kuoron ohjelmistossa mukana olevaa musiikkia.

Kuoron varainhankintaa oli suoritettava myös erilaisilla keinoilla. Paperin keräys oli vahvaa kuoron toimintaa kuusikymmentäluvulla, mutta loppuvuosikymmenellä näkyy tilikertomuksissa että toiminta alkoi vaikeutua. Vuonna 1967 GAS Mänttä otti vastaan paperia vain yhden kerran ja seuraavana vuonna ei olleenkaan. Täten paperi piti lastata junaan ja toimittaa Inkeroisiin. Tulos jäi tällöin aika vaatimattomaksi työhön nähden. Keräystä kumminkin jatkettiin vielä jatkossakin. Lehtitilaus-toiminta oli kuoron suurta varainhankinta toimintaa monet vuodet. Ensin myytiin tilauksia ja sitten laskutettiin ne asiakkaalta ja tilitettiin lehtiyhtiöille. Kuitteja kertyi huima määrä ja työmäärä oli suuri, mutta yhteisen asian eteen toimittiin. (alkuun)

Kuoron 30v-juhlakonserttia vietettiin Erkki Yliahon johdolla 26.03.1977 Vilppulassa koulun juhlasalissa. Konsertti sisälsi perinteisen kuoromusiikin lisäksi myöskin edellä mainittuja kevyempiä viihdelauluja. Yleisöä oli niin runsaasti (liki 400 henkeä) että oli vaikeuksia saada kaikki sopimaan juhlasaliin. Lehtijutussa konsertin jälkeen Valtuuston varapuheenjohtaja kyllä lupailee monitoimitaloa kunhan virtaus rahasuonissa kääntyy elpyvään suuntaan.

80-luvun alku oli kuorolla tasaisemman puurtamisen aikaa. Vuoden 1984 aikoihin koettiin laulajien määrässä niin suuri vähennys, että keskusteltiin jopa siitä, onko kuorolla jatkomahdollisuuksia. Kuoron vahvuus oli jo pudonnut 14 laulajaan. Aina on kuitenkin löytynyt uusia laulajia ja niin siitäkin hetkestä noustiin ja toimintaa jatkettiin. 

Työtehtäviensä siirryttyä Orivedelle joutui Erkki Yliaho jättämään kuoronjohtajan tehtävät vuonna 1984. Jälleen löytyi uusi laulunjohtaja kuoron omista riveistä. Vuonna 1953 kuoroon liittynyt Erkki Havusto. Hän lupautui lähtemään uuteen haasteeseen. Erkki Havusto oli mieskuoromies viimeisen päälle ja toiminut kuoron eri tehtävissä monet vuodet. Niinpä harjoituksia jatkettiin jälleen uusin voimin. Luja tahto vei toimintaa eteenpäin ja esiintymisiä oli tasaisesti pitkin vuosia. (alkuun)

25.10 1987 pidettiin kuoron 40-vuotiskonsertti Erkin Havuston johdolla Vilppulan kivikoululla. Yleisöä oli jälleen runsaasti paikalla ja tunnelma oli lämminhenkinen. Ohjelma oli perinteisempää kuoromusiikkia, jota kuoro aina vuosikonserteissa vie muistoissaan mukana vanhaa säilyttäen ja uutta etsien. Toimintakertomuksen mukaan karonkka oli Vilpunkrouvissa jossa oli tarjolla metsästäjänvoileipä, jäävettä ja kahvi. Maksoi 50-.mk henkilö.

Erkki Havuston johdolla mentiin ja hoidettiin erilaiset vuosittain eteentulevat esiintymiset, perinteiset vappulaulut, itsenäisyyspäiväjuhlat ja monet muut esiintymiset joihin kuoroa kysyttiin. 1991 lähdettiin kuorovierailulle Eestiin Märjamaalle paikallisen mieskuoron vieraaksi. Kuoro konsertoi Kullamaan vanhassa kirkossa jossa oli aluksi hiukan kylmä, mutta lämmin vastaanotto korvasi kyllä kaikki vaivat. Kuoro vietti myös yhteisen kuoroillan paikallisten kuorojen kanssa ja muistoihin on jäänyt todella taitavat kuorot ja ystävällisyys.

Jälleen koitti aika etsiä uusi laulunjohtaja. Erkki Havusto halusi jo pikkuhiljaa saada omaakin aikaa ja muillekin harrastuksille sijaa ja ilmoitti jättävänsä laulunjohtajan tehtävät. Laulunjohtajan työhän ei ole vain harjoituksissa käyntiä vaan vaatii paljon pohjatyötä ja suunnittelua myöskin kotona tehtynä. Kuorotyö jäi, aika kulki aikansa, mutta me kaikki hänen kanssaan silloin kuorossa mukana toimineet muistamme niitä aikoja lämmöllä…

Kuoroja johtanut musiikkimies Juha Lehtonen suostui kysyttäessä ja hetken mietittyään asiaan mukaan. Hän otti laulunjohtajan tehtävät vastaan vuonna 1994. Juha toi kuoron ohjelmistoon uudenlaista musiikkia ja kuoro esiintyi konserteissa ja eri juhlissa runsaasti. Vuonna 1995 saapui Eestin Miestenlaulun liiton Tarton Mieskuoro vierailulle Vilppulaan ja yhteinen konsertti pidettiin Mäntän Klubilla. Juha johti Vilppulan miehiä. Toimintaa oli runsaasti, mutta aina sama asia putkahtaa esiin tasasin välein. Jostain pitäisi löytää uusi kuoronjohtaja. Kuoron 50-vuotisjuhlat alkoivat lähestyä ja kuoronjohtajaa oltiin taas etsimässä.

Kuoron takariviin oli tullut eka bassoon hiljaisen oloinen mies, muuttanut Eestistä Kolhoon ja oli kuulemma  kuoromiehiä. No kyllähän se tiedettiin että kuoronjohtajaksi oli valmistunut ja nyt tiedetään että ei niin kovin hiljainenkaan. Niin Erlend Jantsikene otti vastuun 50-v ohjelmistosta ja alettiin harjoittella konsertin ohjelmaa. Osan lauluista lupasi harjoituttaa ja johtaa konsertissa Erkki Yliaho. (alkuun)

50-vuotis konsertti pidettiin Vilppulan urheilutalolla 15.03.1997 ja yleisöä oli jälleen runsaasti. Paikalla oli lähes 400 henkeä. Solistina esiintyi Jaakko Kirvesmäki, josta oli tullut kuorolle upea solisti vaativimmillekin lauluesityksille. Kuoro oli näin saavuttanut jo yhden virstanpylvään päästyään 50-v ikään ja lähdettiin luottavaisin mielin uuden laulunjohtajan johdolla tähyämään uusia vuosia laulun saralla. Pumput soikoon laulunäytelmä oli alkua uudenlaisille esiintymisille. Kuoro kävi esittämässä sitä Karhulaa myöten. Pumpun Henki yhtye on myöskin syntynyt mieslaulajien jäsenistä, heidän kuorossa tavatessaan ja yhteisen sävelen siellä löytyessä.  

Erlend Jantsikenen johdolla on edetty nyt kymmenen vuoden ajan ja kuoro on saanut hänestä ammattimaisen kuoronjohtajan ja musiikillista tasoa onkin lähdetty yhteistyössä kuorolaisten kanssa viemään eteenpäin. Laulullisesti on tullut uudenlaista musiikkia ja kuoro on saanut opetella myös liikkumisen ja laulamisen yhteissujumisen, jospa ei aina pönötettäisi. Myöskin uusia solisteja ja yhtyeitä on noussut esiin monipuolistamaan esityksiä.

Kaja Jantsikene tuli kuoron säestäjäksi aina tarvittaessa ja pikkuhiljaa tuli  ilmi että tarvetta oli entistä enemmän. Näin Kaja kutsuttiin kuoron jäseneksi vuonna 2000 ensimmäisenä naisena Vilppulan Mieslaulajien historiassa. Tänä päivänä Kaja Jantsikene toimii myös varalaulunjohtajana ja on äänenharjoituttaja kuoron harjoituksissa. Hän johtaa myös Kajattar-kuoroa joka on mieslaulajien sisarkuoro. Paavo Arola on toinen varalaulunjohtaja.

Kuoron puheenjohtajana 25 vuotta toiminut, kunniapuheenjohtaja ja suuren työn kuoron eteen puurtanut Pentti Rissanen toi ajatuksen Punavalkoinen Suomi lauluista 1918 ajoilta. Erilaisten suunnitelmien ja keskustelujen jälkeen se toteutettiin yhdessä Mäntän Työväenyhdistyksen Soittokunnan ja Lc Vilppulan kanssa. Josko joku epäili mitenkä ohjelma otetaan vastaan, mutta siitä tuli todella suuri menestys ja noin 2000 ihmistä on sen jo nähnyt ja kuullut ja tunsimme olevamme kaikki esiintyjät musiikin voimalla tasaamassa sen ajan muistoja. Ohjelmistosta on myös tehty CD-levy.

Vilppulan Mieslaulajat kuuluu Suomen Soittajien ja Laulajien liittoon (Sulasol) ja Suomen Mieskuoroliittoon joka antoi kuorolle suuren tunnustuksen valitessaan Vilppulan Mieslaulajat aktiivisuudestaan ja toiminnastaan vuoden 2002 Mieskuoroksi. (alkuun)

Kuoro on nyt saavuttamassa 60-v iän. Vilppulan Mieslaulajat katsovat luottavaisin mielin eteenpäin tulevaisuuteen ja tähän sopisikin kuoron perustaja Veikko Rouhiaisen sanat kuorolle vuonna 1962 hänen jättäessään kuoronjohtajan tehtävät.

”Tapahtukoon mitä tahansa, työtä on aina jatkettava, kaksinkertaisin voimin ja innostuksin".

Vilppulan Mieslaulajien 60 -vuotiskonsertti pidettiin Vilppulan urheilutalolla 12.05.2007. Vuosikymmeniä juhlistettiin kuorotyön merkeissä, sillä koko edeltävän viikon kuoro suoritti erimuotoisia esiintymisiä, oli juhlajumalanpalvelus Vilppulan kirkossa , lähetyslounas ja päiväjuhla Vilppulan seurakuntakeskuksessa , siellä jaettiin myös kuoron ansiomerkit ansioituneille laulajille. 07.05.07 pidettiin entisten kuorolaisten tapaaminen ja valokuvanäyttely kahvittelun kera Vilppulan kunnantalolla. Sisarkuoro, Kajattar-kuoro järjesti hauskan laulumuisteloillan 08.05.07 Koivuniemessä, oli miesten Mikkelin kuoromatkaa ja muutakin kuoromiehille tunnistettavaa toimintaa. 09.05.07 oli vuorossa musiikkitilaisuus Mäntän kirkossa, kirkko oli täynnä yleisöä ja kuoro esitti tuttuja hartaita säveliä.
10.05.07 oli lauluilta Vilpun Vintillä, Pumpun Henki säesti lauluja ja yleisöä oli jälleen runsaasti,mukana oli kevyenpää, yhteislauluiksi sopivia lauluja, siellä kenkä vipatti ja hyvin viihdyttiin.
Koko viikko vietettiin musiikin ja laulun merkeissä, kaikki tapahtumat paitsi juhlakonsertti olivat yleisölle maksuttomia ja koko viikon yleisömäärä lähenteli 1500 ihmistä.

”On Siitä Aikaa” juhlakonsertti urheilutalolla päätti juhlaviikon, joka oli lauantaina 12.05.07, yleisöä oli talo täynnä ja tunnelma oli juhlava. Kuoro lauloi ensin perinteisiä, kuoron alkuajoilta olevia lauluja, mutta tunnelma keveni ja kuultinpa jopa pöydässä istuen muutama juomalaulu.

Kajattar-kuoro esiityi myös juhlassa omalla, muutaman laulun ohjelmistollaan, Kaja Jantsikenen johdolla. Mieskuoroa johti tutusti  Erlend Jantsikene ja Kaja Jantsikene toimi säestäjänä. Kuoroa muistivat ja onnittelivat useat yhteistyökumppanit ja ystäväkuorot tervehdyskäynneillään.
Karonkkaa vietettiin Mäntän Klubilla konsertin jälkeen syönnin, laulun ja yhdessäolon merkeissä.
Koko juhlaviikko onnistui suunnitellusti ja yleisöä saatiin käymään juhlaviikon tapahtumissa runsaasti. Vilppulan Mieslaulajat oli näin juhlistanut ja juhlinut 60 vuoden ikäänsä ja toimintaa lähdettiin jatkamaan hyvin mielin eteenpäin.

Kuoron aktiivinen toiminta jatkui vilkkaana, vuonna 2008 kuoron harjoituksia oli 40, se esiintyi 15  kertaa erilaisilla kokoonpanoilla, vierailulla kävi Äitienpäiväkonsertissa Mieskuoro Laulajat Tampereelta ja kuoro osallistui Sulasolin Pirkanmaan piirin tuottamalle Laulava- Pirkanmaa levylle Rouhiaisen” Huhtikuu” laululla.
Yhteistyö Eestin Mieskuoroliiton Tarton Mieskuoron kanssa jatkui,  kun he saapuivat vierailulle Vilppulaan ja yhteinen konsertti pidettiin 09.11.08 Vilppulan urheilutalolla, edellisenä iltana oli ”Kuorot Soikoon” tapahtuma Mäntässä, johonka osallistuivat useat alueen kuorot. Tarton kuoron johtaja Professori Alo Ritsing antoi kaikille kuoroille palautteen esiintymisistä.
Lämpimät ystävyyssuhteet näkyivät vieraillulla ja lujittuivat entisestään.

2009 oli kuoron 62 toimintavuosi, alkuvuodesta oli laululeiri/risteily länsinaapuriin. Kuoro osallistui Mieskuoroliiton talvipäiville Tampereella ja esiintyikin siellä kirkkokonsertissa joka pidettiin Tampereen Tuomiokirkossa. Mieslaulajien saaman palautteen perusteella kuoro hoiti osuutensa onnistuneesti.
Kevään konsertit olivat kirkkokonsertteja joita oli Vilppulassa, Mäntässä ja Keuruulla. Kuoro oli mukana Sulasolin Pirkanmaan piirin ”Kaikki laulaa” tapahtumassa Tampereella. Perinteinen joulukonsertti pidettiin Vilppulan kirkossa 20.12.09 ja mukana oli myös Vilppulan musiikinopiskelijoiden kuoro Kaja Jantsikenen johdolla. Syksyn uurastus sai arvoisensa palkinnon kun joulurauhaan valmistautumassa ollut kansa täytti kirkkosalin ääriään myöten ja eli kuorojen mukana harrasta joulutunnelmaa. Lauluvuosi oli toiminnaltaan aktiivinen ja toiminta ahkeraa. Kuoron jäsenmäärä oli 39 laulunjohtajat mukaan lukien. 

Työntäyteinen vuosi oli tulossa vuodesta  2010. Kuoron ”pikkujoulu” vietettiin ensin alta pois 30.01.10 Mäntän Klubilla. Pääosan kuoron kevätkauden toiminnasta rakentui Talvisodan päättymisen 70-vuotismuistokonsertin suunniteluun ja harjoituksiin. Ohjelmaa oli harjoiteltu vahvasti jo edellisellä kaudellakin. Mukana konserteissa oli uusia tuulia kun mukana oli säestystehtävissä ja omalla ohjelmallaan myös paikallinen suosittu tanssiyhtye Köpi Koski & Projekti. Harjoitustunnit ja kaikki nähty vaiva palkittiin kun konserttisarja toteutettiin ja yleisö otti omakseen esitetyn ohjelmiston ja salit olivat täynnä yleisöä. Konsertit esitettiin Vilppulassa, Mäntässä ja Virroilla. Perinteiset, jokakeväiset vappuaamun laulut ”laulua keväälle” Vilppulassa ja Mäntässä hoituivat keväisen rennosti rutiinilla. Äitienpäiväkonsertti toteutettiin Vilppulan urheilutalolla 08.05. Kevätkauden päätteeksi mieslaulajien ja Mänttä-Vilppulan kaupungin yhteistyönä tehtiin matka ystävyyskuntaan Viron Pöltsamaalle. Siellä kuoro esiintyi Lustiveren kyläpäivillä ja tanssijuhlilla sekä palmusunnuntaina Pöltsamaan kirkossa. Matka oli varsin onnistunut.
Kuoro esiintyi Mäntän seudun OP 85- vuotisjuhlakonsertissa jossa oli mukana myös esiintymässä Arja Koriseva. Kuoron tuplakvartetti kävi esiintymässä uraauurtavasti myös Mäntän elävänmusiikin yhdistyksen MELUN 30- vuotisjuhlassa. Itsenäisyyspäivän perinteiset esiintymiset olivat Vilppulan ja Mäntän kirkoissa.

Joulukonsertit kuoro toteutti  uudella keveämmällä ohjelmalla, esiintymispaikat olivat Mäntän Klubilla ja Vilppulan urheilutalolla, mukana myös Mäntän sekakuoro. 

Vuonna 2011 kuoro teki kuoroyhteistoimintaa lähiseutujen mieskuorojen kanssa, harjoiteltiin yhteistä konserttia Ruoveden Mieskuoron, Teiskon Mieslaulajien ja Vilppulan Mieslaulajien kanssa. Konsertti toteutettiin 13.2.11, kuorot pitivät yhteisen Suuren Ystävänpäiväkonsertin Ruoveden yhteiskoululla. Konsertti toteutui hyvin, sali oli täynnä kuulijoita ja kuorojen yhteistoiminta toimi mallikkaasti.
Perinteinen Äitienpäiväkonsertti pidettiin urheilutalolla ja mukaan oli saatu uusi tuttavakuoro Teiskon Mieslaulajat. Kuorot esiintyivät omalla ohjelmistoillaan kuin myös yhteisillä ohjelmanumeroilla. Kevääseen sisältyi myös yhdessäoloa rennommin, sauna ja karaokeilta Rapukartanolla.
Syksy alkoi joulukonserttien suunniteluilla, kuoro haki konsertteihin jotain uutta ja erilaista, mukaan kutsuttiin runojenlausumisen myötä esiintymään myös näyttelijänä tuttu Jouni Peräinen. Vanhat tutut joululaulut ja niihin sidotut runoesitykset tekivät konserteista mieliinpainuvia. Konsertteja pidettiin Kolhon, Mäntän ja Vilppulan kirkoissa. Kuoro esiintyi kauden aikana eri kokoonpanoissa 21 kertaa.  

Vuosi 2012 oli kuoron 65 toimintavuosi, juhlavuoden kunniaksi kuoro oli päättänyt tehdä keväällä matkan Ranskan Rivieralle Nizzaan. Vuosi käynnistyi kuitenkin surullisissa merkeissä kun pitkäaikainen kuoron puheenjohtaja ja kuoron kunniapuheenjohtaja Pentti Rissanen menehtyi äkillisesti sairauskohtaukseen Tuusniemellä. Hän oli kuoron kantavia voimia pitkään ja lauloi Vilppulan Mieslaulajissa liki 50 vuotta.
Muutaman päivän sisällä tuli uusi suruviesti kun Pentin vierustoverilaulaja Alpo Jyrälä menehtyi myös sairaskohtauksen saaneena. Kuoro oli käynyt saattamassa aivan lähivuosina jo useammankin laulajaveljen haudanlepoon ja menetykset tuntuivat raskailta. Nizzan matka kuitenkin toteutui ja 5.4.12 laskeutui kuorolaiset seuralaisineen Nizzan lentokentälle, sinisen Välimeren rannalle. Rivieran Suomi-seura toimi vastaanottajana ja he olivat järjestäneet konsertin perjantaiksi Nizzan vanhaan kaupunkiin kulttuurikeskus Centre Culturel de la Providenseen. Sali oli täynnä Suomi-seuralaisia ja kotimaan laulut tekivät suuren vaikutuksen yleisöön. Tilaisuudessa oli lämmin tunnelma .Myös Monacossa käynti kuului matkan ohjelmaan ja muina päivinä oli muuten omatoimista tutustumista Nizzan nähtävyyksiin. Matka todettiin onnistuneeksi ja kuorolaisia lähentäväksi.
Sisarkuoromme Kajattar-kuoro juhli 10-vuotistaivaltaan 21.04.12.
Kuoron 65-vuotistaival oli teemana myös Äitienpäiväkonsertissa 12.05, jossa kuoro esitti ja muisteli aluksi kuoron alkutaipaleen aikojen sävelmiä, sitten uudempaa ohjelmistoaan. Urheilutalossa oli mukana myös Teele Jantsikene ja Pumpun Henki omilla esityksillään.
Syksyn toiminta keskitettiin Kaja Jantsikenen opinnäytekonsertin ”Että tuntisimme toisiamme” konsertin harjoitteluun, jonka ohjelmisto koostui professori Alo Ritsingin teoksista.
Ensimmäinen konsertti oli Mäntän Klubilla 30.11.12 ja kaikki huipentui pääkonserttiin joka oli Keuruun kirkossa 08.12.12. Paikalla oli itse säveltäjä-sovittaja Alo Ritsing, joka johti myös itse muutaman laulun. Konsertti oli tunnelmaltaan ja ololtaan lämmin henkinen. Mukana esiintymässä olivat myös Kajattar-kuoro, mukana muutama Vilppulan Musiikkiopistolaisten kuoron laulaja, Keuruun Serena ja Vilppulan Mieslaulajien mukana ryhmä Teiskon Mieslaulajista. Kuoroja johti myös kuoron taiteellinen johtaja Erlend Jantsikene.
Kaja Jantsikenen opinnäytetyökonsertti kokonaisuus harjoituksineen ja esiintymisiin oli myös mieskuorolle haastava ja mielenkiintoinen projekti ja siitä jäi onnistunut olo ja kuoron toisen laulunjohtajan Kaja Jantsikenen suuren työn tuloksena siitä toteutui hieno konserttikokonaisuus jossa oli kuoron hieno olla mukana.
Kuoron jäsenmäärä oli 33 laulunjohtajat mukaan lukien, harjoituksia oli 38 kertaa, kuoro esiintyi eri kokoonpanoilla 21 kertaa.
Kuoron naisjaosto viritteli toimintaansa uuteen alkuun ja heillä oli ensimmäinen tapaaminen 21.02.12

Vilppulan Mieslaulajat olivat nyt 65-vuotiaita ja matka jatkuu.

Vuosi 2013 oli kuoron 66 toimintavuosi. Harjoituksia pidettiin totutusti Vilppulassa Koivuniemessä ja Mäntässä kaupungintalolla, harjoituksia kertyi vuoden aikana 38 kertaa.Kuoron jäsenmäärä oli 31 laulunjohtajat mukaan lukien.

Kuoro osallistui Suomen Mieskuoroliiton talvipäiville Helsingin uudehkolla musiikkitalolla, esiintyi Musiikkitalon päälämpiössä, ja osallistui Suomen rakkain mieskuorolaulu suurkuoron yhteiseen mieskuorokonserttiin. Illan aikana esitettiin myös Ylioppilaskunnan Laulajien 130 v konsertti.
Kauden aikana kuoro saattoi haudanlepoon kaksi pitkäaikaista entistä kuoron  vaikuttajahenkilöä, Lauri Peräsalon ja Keijo Kullaan, kumpikin toimi kuoron omanaikansa puheenjohtajina ja sihteereinä.
Kuoron perinteiset vappulaulajaiset vappuaamuna Vilppulassa ja Mäntässä kuului tietysti ohjelmistoon.

Kevään äitienpäivän aikainen konsertti pidettiin kansanlauluaiheisten laulujen pohjalta urheilutalolla. Yleisöä oli ja viihtyi hyvin konsertissa.

Joulukonsertit ovat myös Mieslaulajien jouluperinnettä ja Mäntän ja Vilppulan kirkoissa olikin joulun harrasta tunnelmaa konserttien runsaan yleisön ja myös kuorolaisten keskuudessa. Nämä konsertit kruunaavatkin aina kuorolaistenkin joulun.
Kuoro esiintyi kauden aikana eri kokoonpanoissa 19.kertaa. Sulasolin Pirkanmaan piirin edustajina  kuorosta on  Erlend Jantsikene ja varalla Kaja Jantsikene.
Laulaen on vuosi taasen vietetty.

Vuosi 2014 alkoi normaaleissa merkeissä, harjoituksia kertyi kauden aikana 36 kertaa.Äitienpäivänaaton konsertin ohjelmistoa harjoiteltiin ja 10.05.2014 oli konsertin vuoro. Mukana esiintymässä olivat myös Kantelo-kuoro sekä KoskiFolk yhtye.
Kuoro esiintyi eri ryhmillä yhteensä 15 kertaa, toimintaa oli laidasta laitaan mm. JM-SM kisoissa Särkikankaalla (Jokamiesautoilusarja), E.W.Lybegin syntymän 150 v juhlassa elämänmäellä , kuvataideviikoilla, ja kokokylän jouluriehassa Vuorenmajalla.
Syksyn suuri tapahtuma oli Sulasolin Pirkanmaan Piirin laulukauden avajaiset Mäntän Klubilla. Vilppulan Mieslaulajat olivat järjestävänä tahona myös vahvasti mukana Piirin kuoroja kokoontui iloiseen illanviettoon runsaasti, ja palaute oli myönteistä koko juhlasta.
Pikkujouluja kuoro vietti Lumometsän tuvalla.

Joulukonsertteihin oli tullut esiintymispaikaksi nyt myös Keuruun kirkko mukaan  ,Mäntän ja Vilppulan kirkkojen lisäksi, konsertit olivat normaaliin tapaan hyvin onnistuneita. 
Monipuolinen vuosi oli jälleen takana.

Vuoden 2015 toiminta oli jälleen vilkasta, harjoituksia oli 38 kertaa.
VI Kansainvälinen Leevi Madetoja Mieskuorokilpailu pidettiin 18.05.2015 Tampere-talossa, kuoro osallistui tapahtuman katselmussarjaan ja palautteena oli kunniamaininta ja tuomaristolta saatu hyvä palaute koko esiintymisestä, kilpailukokemus oli  myönteinen ja mieleenpainuva.

Äitienpäiväkonsertti  Ola, Tapsa ja Topi oli muistelo Olavi Virran, Tapio Rautavaaran ja Toivo Kärjen elämästä. Juontaja  ollut Pertti Takanen oli tehnyt myös hienon käsikirjoituksen konsertille ja konsertti antoi loistavan kuvan salintäyteiselle yleisölle sen ajan musiikista. Mukaan konserttiin oli saatu solistiksi pitkänajan musiikkivaikuttaja Eila Pienimäki. Hän oli aikoinaan tehnyt yhteistyötä edellä mainittujen herrojen kanssa useasti.
Pienimäki osasi ottaa esiintyessään yleisönsä ammattitaidolla haltuunsa . Säestykset hoiti ansiokkaasti Jantsikene Family Folk Band.

Kuoro esiintyi kauden aikana eri koonpanoissa 17 kertaa, mm Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 50 v juhlassa Tampereella, Sibeliuksen 150 v konserteissa Ruovedellä ja Vilppulassa ja Mänttä-Vilppulan uuden jäähallin avajaisissa.

Joulukonsertit  olivat perinteisesti Mäntässä ja Vilppulassa. Tapahtuma rikas laulukausi oli jälleen takana.

Vuoden 2016 harjoitukset alkoivat totuttuun tapaan Vilppulassa ja Mäntässä. Kuoron jäsenmäärä oli 35 laulunjohtajat mukaan lukien. Vilppula-seuran järjestämä Merikanto-tapahtuma aloitti kevään toiminnan, kuoro oli mukana esiintymässä. Kevään konsertti oli nimeltään ”Sydämemme laulaa” joka toteutettiin yhdessä Kajattar-kuoron kanssa. Konsertit pidettiin Keuruun ja Vilppulan kirkoissa. Kävimme 06.07-16 onnittelemassa pitkäaikaista yhteistyökumppania Raija Auvista Kolhossa, hänen saamansa Kotiseutuneuvoksen arvonimen johdosta, kuoro juhlisti juhlaa serenadin sävelin. Kesän jälkeen alkoi totutusti joulukonsertti ohjelmiston harjoittelu.

Joulukonsertit pidettiinkin perinteisesti Mäntän ja Vilppulan kirkoissa. Täydet kirkkosalit ja seisaaltaan kiittävä yleisö osoittivatkin joulukonserttien suuren merkityksen kuoron yleisölle.

Kuoro esiintyi eri kokoonpanoissa 15 kertaa, mm toinen laulujohtajamme Kaja Jantsikene täytti 50 vuotta, vappulaulut, Suomen sininauhaliiton aluejuhla Keuruulla  ja joulukadun avajaiset Vilppulassa esimerkkeinä. Kuoron edustajat Sulsol- Pirkanmaan piirissä ovat Erlend Ja Kaja Jantsikene, he ovat myös jäseninä  piirin musiikkivaliokunnassa.

Vuosi 2017 olikin kuoron 70 toimintavuosi. Kuoron juhlavuodesta muodostuikin todella mittava näyttö kuoron aktiivisesta toiminnasta, ehkä ennätyksellinen koko kuoron historiassa. Esiintymiset käynnistyivät Kuorevesi-seuran ”Tammikuun tapaaminen” konsertissa Kuorevesisalissa.

Kevään toinen tärkeä esiintyminen 70-vuotisjuhlan lisäksi oli Kaja Jantsikenen Kuoronjohdon B-tutkintokonsertti Tampereen Pyynikki-salissa. Hyvin harjoitettu  yhteisohjelmisto muiden kuorojen kanssa esitettynä onnistui hyvin.

Mieslaulajien ”juhlaviikot” käynnistettiin perinteisillä vappulauluilla.
70-vuotisjuhlailtaa vietettiin 06.05.2017 Liidan Kievarissa Kolhossa. Juhlassa palkittiin kuoron jäseniä toiminnastaan kuoron hyväksi ja juhlaillallinen ohjelmineen kruunasi illan. Juhlaviikon aikana saimme kuulla Kantelo-kuoroa  Koivuniemessä ja yhteislaulettiin Cafe Herkkuhetkessä Mäntässä.

70-vuotisjuhlakonsertti  13.05.2017 Vilppulan urheilutalolla keräsi salintäyteisen yleisön juhlistamaan juhlakonserttia. Kuoroa johtivat Erlend ja Kaja Jantsikene.

Syksy käynnistettiin Sulasol Pirkanmaan piirin 90-vuotisjuhlakonsertilla Tampereella, jossa esiinnyttiin yhtenä piirin kuoroista. Hieno tapahtuma oli myös Suomi 100 vuotta konsertit, jotka toteutettiin yhdessä Ruoveden Mieskuoron, Lähteen Likat -kuoron sekä Kajattar-kuoron kanssa Ruovedellä ja Mäntässä.

Suomen 100-vuotisjuhlaesiintymisiä oli myös Itsenäisyyspäivän aaton Mäntän Klubilla esiintyminen, mukana myös Gösta Kivijärvisalissa pidetyssä tapahtumassa .Itsenäisyys juhlamessu Vilppulan kirkossa, sankarihaudalla sekä Itsenäisyyspäivän juhlassa Vilppulan Urheilutalolla.

Joulukonsertit päättivät tapahtumarikkaan juhlavuoden. Kuoro esiintyi eri kokoonpanoissa peräti 25 kertaa, yksi niistä oli entisen kunnanjohtajan Esa Rannan muistokiven-nimikkosillan paljastusjuhla Pukinlammenrannalla. Toimelias vuosi oli takana.

Vuoden 2018 kausi käynnistyi normaalisti harjoituksilla Vilppulassa ja Mäntässä. Kevätkonsertti oli harjoittelussa ja perinteisten vappulaulajaisten jälkeen kuoron Äitienpäiväaaton kevätkonsertti 12.05 oli vuorossa urheilutalolla. Salintäyteinen yleisö sai kuulla kuoron lisäksi myös Kantelo-kuoroa ja Keuruun kansalaisopiston lapsikuoroa. Säestyksistä vastasivat Kaja Jantsikene ja saksofon-taituri Köpi Koski.

17-20.05.2018 kuoro teki pitkään suunnitellun virkistysmatkan Latviaan, Riikaan. Matka sujui iloisissa merkeissä ja kuoro pääsi esittelemään myös hiukan laulullista osaamistaan. Reissu oli hyvä yhteishengen kohottaja.

Kuoro esiintyi 26.05.2018 Suomen sisällissota 100v kokonaisuuteen kuuluvassa Vilppulan –Vaiheitten sillat tapahtumassa Vilppulankosken sillalla. Kuoro esiintyi myös Vilppulan vankilan 30-vuotisjuhlassa ja esiintymisiä tuli kauden aikaan yhteensä 12 kertaa. Syksyn harjoittelut alkoivat joululaulujen harjoituksilla. Kuoro sai mieluisan tehtävän kun laulunjohtajamme Kaja Jantsikene valittiin Mänttä-Vilppulan seurakunnan uudeksi kanttoriksi  ja kuoro sai esiintyä hänen virkaanastumisensa  musiikkimessussa Vilppulan kirkossa.

Joulukonsertit onnistuivat yli odotuksien kun olimme saaneet mukaan solistiksi konserttiin Tv:stä tutun Tino Palmrothin, yleisöä oli runsaasti molemmissa konserteissa paikalla. Vuosi 2018 oli esiintymisien kannalta takana. Kuorossa oli jäseniä laulunjohtajat mukaan lukien 36 henkilöä.

Vuosi 2019 oli kuoron 72 toimintavuosi, kuoron vuosikokous pidettiin 14.2. Koivuniemessä, johtokunta jatkoi totutulla kokoonpanolla, puheenjohtajana jatkoi Jorma Loijas, varap. Pekka Autonen, sihteeri Matti Ahonen ja rahastonhoitajana Pertti Mahlamäki. Taiteellinen johto jatkui Erlend ja Kaja Jantsikenen johdossa. Kevään konsertteihin kuului Heikki Mannisen ideoima Pumppumestarin Rukous konsertti joka koostui Heikin vuosien varrella säveltämistä ja sanoittamista lauluista. Konsertissa olivat mukana myös Kajattar-kuoro, Kantelo-kuoro, Pumpun Henki, Mäntän sekakuoro sekä Mieslaulajat, lisäksi Jantsikene FamilyFolkBand säestämässä. Laulua keväälle konsertti pidettiin perinteitä noudattaen Äitienpäivän aattona urheilutalolla.

Kuoro teki hienon matkan Viroon 20.6-23.6.2019 laulujuhlat Eesti 150 vuotta tapahtumaan joka oli Tartossa. Tartto oli myös ensimmäinen laulujuhlien tapahtumakaupunki 150 vuotta sitten.  Kuoro oli mukana suurkuorossa  laulamassa laulujuhlien ohjelmistoa. Tapahtuma ja matka oli ikimuistoinen mukana olleille laulajille, juhlakulkueessa kulkeminen Tartossa ja koko tapahtuma oli sykähdyttävä. Mukana matkalla olivat myös Kajattar-kuoro.
Kuoro oli mukana Sulasol Pirkanmaan piirin laulukauden avajaisissa Nokialla. Mieslaulajat teki päätöksen, että kuoro hankkii Mänttä-Vilppulan seurakunnalle kuoroportaat jotka sijoitetaan Vilppulan kirkkoon, portaat valmistettiin ja kustannettiin omin voimin yhdessä Tmi Pikolo/Erlend Jantsikenen kanssa, portaat  luovutettiin juhlallisesti Vilppulan kirkolle joulukonsertin yhteydessä.

Kuoro esiintyi eri koonpanoilla yhteensä 19 kertaa, mm, hääjuhla Koskeenpään kirkossa, Kantelo-kuoro 20v ja harrastemessut Mäntässä. Ilahduttavaa oli myös että kuoro sai taas muutaman uuden laulajan riveihinsä.

Vuosi 2020 alkoi perinteisesti harjoitusten merkeissä, mutta kuoron 73 toimintavuosi muodostuikin poikkeukselliseksi maailmanlaajuisen Korona-pandemian kulkeutuessa myös Suomeen. Maaliskuun alussa harjoitukset pidettiin turvavälejä noudattaen, mutta  pandemian edetessä kokoontumisrajoitukset  tulivat voimaan ja kaikki harjoitukset ja esiintymiset jouduttiin perumaan. Kuoronjohtajan Erlend Jantsikenen aloitteesta oli suunnitteilla suuri laulujuhla Mänttä-Vilppulaan, mukana järjestämässä juhlaa olivat myös Mänttä-Vilppulan kaupunki, Serlachius Göstä museo ja Sulasol-pirkanmaan piiri. Taiteellisena johtajana toimisi Erlend Jantsikene. Juhla jouduttiin perumaan pandemian vuoksi ja sen on tarkoitus toteutua keväällä v 2023. Juhlan peruuntumisen vuoksi saatiin kuitenkin tehtyä kaupungin kuudesta kuorosta koottu joukko, joka toteutti striimattuna
Kalliolle Kukkulalle esityksen, joka esitettiin Taidekaupungin nettisivuilla laulujuhlan aiottuna pitopäivänä 23.05.2020.Kuoron johto ja kuvaus Erlend Jantsikene, säestys Kaja Jantsikene, tekninen toteutus Daniel Rantanen/JR Audio. Mukana olivat Kantelo-kuoro, Kajattar-kuoro, Mäntän Naislaulajat, Mäntän ja Vilppulan kirkkokuoro Mäntän sekakuoro ja Vilppulan Mieslaulajat. Kuoron edustajina Sulasolin Pirkankaan piirissä olivat hallituksessa Erlend Jantsikene, varalla Kaja Jantsikene Erlend toimi musiikkivaliokunnan puheenjohtajana ja Kaja siinä jäsenenä. Kuoron kvartetti kävi esiintymässä kaatuneitten muistopäivänä 17.05 Kolhon kirkolla.

Erikoinen, historiaan jäävä laulukausi oli takana.

Historiikeista ja pöytäkirjoista keräillyt
Jorma Loijas       

 

(alkuun)